Προώθηση και Εκπαίδευση Υγείας σε παιδιά μέσω της μεθόδου Digital Game-Based Learning!

Το σχολικό περιβάλλον αποτελούσε πάντοτε τον χώρο όπου οι νέοι κοινωνικοποιούνται και μαθαίνουν. Παράλληλα, η εκπαίδευση υγείας έχει έρθει στο κέντρο της προσοχής, ειδικά εν μέσω της πανδημίας του Covid 19. Η αυτό-προστασία και η ευρύτερη κουλτούρα υγιεινής και υγείας, σε συνδυασμό με ψηφιακά εργαλεία, τα οποία δημιουργούν μονοπάτια για πρακτικές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, φαντάζουν τώρα υψίστης σημασίας, περισσότερο από ποτέ.

Προώθηση και Εκπαίδευση Υγείας σε παιδιά μέσω της μεθόδου Digital Game-Based Learning!

Το σχολικό περιβάλλον αποτελούσε πάντοτε τον χώρο όπου οι νέοι κοινωνικοποιούνται και μαθαίνουν. Παράλληλα, η εκπαίδευση υγείας έχει έρθει στο κέντρο της προσοχής, ειδικά εν μέσω της πανδημίας του Covid 19. Η αυτό-προστασία και η ευρύτερη κουλτούρα υγιεινής και υγείας, σε συνδυασμό με ψηφιακά εργαλεία, τα οποία δημιουργούν μονοπάτια για πρακτικές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, φαντάζουν τώρα υψίστης σημασίας, περισσότερο από ποτέ.

ΣΚΟΠΟΣ

Το project στοχεύει στην παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης υγείας σε δημοτικά σχολεία, εφαρμόζοντας την μέθοδο DGBL, ενώ παράλληλα εκπαιδεύει τους δασκάλους στις θεωρητικές πτυχές της μεθόδου, καθώς και στα ψηφιακά εργαλεία που την συνοδεύουν.

ΣΤΟΧΟΙ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Ηλεκτρονικό Διαγνωστικό Εργαλείο

Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Παιχνίδια

Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα