Rezultaty projektu

Projekt iLearn4Health ma na celu stworzenie innowacyjnego i włączającego programu nauczania dotyczącego edukacji zdrowotnej w szkołach podstawowych poprzez wykorzystanie metody DGBL oraz przeszkolenie nauczycieli w wykorzystaniu tej metody.

Elektroniczne Narzędzie Diagnostyczne do badania skuteczności edukacji opartej na grach cyfrowych podczas pracy z dziećmi.

W ramach projektu stworzone zostanie Narzędzie Diagnostyczne do badania skuteczności edukacji opartej na grach cyfrowych podczas pracy z dziećmi. Narzędzie to będzie dostępne na wszystkich urządzeniach elektronicznych. Pod koniec badania Narzędzie wygeneruje raport opisujący skuteczność edukacji opartej na grach cyfrowych dla uczniów szkół podstawowych.

Cyfrowe Gry Edukacyjne –promujące zdrowy tryb życia i edukację zdrowotną dla uczniów szkół podstawowych.

Sześć gier z animacjami i grafikami dla dzieci w wieku 6-12 lat zostanie stworzonych w ramach metodologii G.A.M.E.D. (diGital educAtional gaMe dEvelopment methoDology). Gry skupiać się będą na edukacji zdrowotnej i promowaniu zdrowego stylu życia. Z  gier będzie można korzystać na wszystkich urządzeniach elektronicznych. Dostępne będą również do pobrania.

 Szkolenie online w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej z wykorzystaniem gier cyfrowych (DGBL).

Ostatnim rezultatem projektu jest szkolenie online dla nauczycieli/dyrektorów szkół podstawowych  oraz studentów studiów podyplomowych z zakresu nauk pedagogicznych. Szkolenie ma na celu promocję zdrowia i edukacji zdrowotnej u dzieci w wieku 6-12 lat.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się więcej na temat edukacji zdrowotnej i tematów powiązanych z DGBL, takich jak zdrowie publiczne i dlaczego jest ono tak ważne dla dzieci oraz jak uczyć dzieci na temat zdrowia w zależności od ich wieku. Program szkoleniowy jest darmowy i polega na samodzielnej nauce.